Ook in Rust-Roest Brugge werken we aan een positief en veilig sportklimaat. Daarom is het erg belangrijk dat elke vorm van ongewenst gedrag gemeld kan worden. Hiervoor kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van onze vereniging steeds op discrete wijze beroep doen op het ‘aanspreekpunt psychische integriteit’ ofwel API. Je kan terecht bij de API voor fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychologische problemen, pestgedrag, beledigingen, discriminatie…, maar ook als je even niet meer goed in je vel voelt.

Astrid Claeys is sinds 2003 lid van onze vereniging en specialiseert zich op dit moment in de huisartsgeneeskunde. Zij volgde de opleiding tot API bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. U kunt haar steeds contacteren via mail vrijwilligers@rrb-gym.be. Aarzel niet en neem contact op!