RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Enkele jaren geleden werd het bestuur gediversifieerd en sindsdien waait er een nieuwe wind door de vereniging. De Raad van Bestuur bestaat uit allemaal mensen die reeds actief waren, of nog steeds zijn, in de club. We kijken naar de toekomst en verwijzen iedereen die interesse heeft door naar onze visie.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene werking van de club, de structuur en draagt de verantwoordelijkheid van de financiën. Het bestuur wil de nadruk leggen op autonomie voor vrijwilligers voor taken om de vereniging draaiende te houden.

Heb je zelf ambitie om ons te vervoegen en de club te ondersteunen? Heb je een idee? Wil je ons iets vragen? Neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier.


VOORZITTER
FLORIEN
° Mails °
° Trainers °
° Ledenbeheer °
° Verzekeringen °
PENNINGMEESTER
CARINA
° Beheer Financiën °
° Begroting °
° Betalingen °

SECRETARIS
VIRGINIE
° Evenementen °
°Kampen°
°GymFed App°
° Trainersvergoedingen °
° Aankopen°
° Clubkledij °
° Zaalreservaties °
BESTUURSLID
ANN
° Art & Design °
° Clubkledij °
° Evenementen°

BESTUURSLID
HEIDI
° Ledenbeheer°
° Sociale Media °
° Website°
° Boekhouding °
° Sponsors °
° Art & Design °
° Algemene Communicatie °