MISSIE & VISIE

Missie 

Koninklijke turnkring Rust-Roest Brugge (RRB) wil kwaliteitsvolle en leerrijke turnlessen aanbieden aan zowel jong als oud en dit in verschillende disciplines zoals toestelturnen, trampoline, ritmiek, kleuterturnen en gymfit. Wij bieden deze lessen aan op zowel recreatief als competitief niveau, zodat iedereen die aan turnen wil doen dit ook kan binnen onze club. Hierbij focussen wij ons vooral op een goede clubsfeer, respect voor elkaar en ambitie. 

Visie 

Met onze slagzin ‘Rust-Roest 110 jaar innovatie’ willen wij al onze goede tradities die de voorbije jaren werden opgebouwd dan ook combineren met innovatieve ideeën en zo nieuwe tradities maken. Op die manier willen wij ook uitgroeien tot een professionele club op zowel sportief als maatschappelijk vlak. 

RRB wil ook een plaats zijn waar mensen zich thuis voelen en waar met respect met elkaar wordt omgegaan om zo ook nieuwe vriendschappen te ontwikkelen en te onderhouden.  

Waarden 

Binnen RRB zetten wij in op verschillende waarden, waarvan er drie boven uitsteken. Als eerste wil RRB erg inzetten op een goede clubsfeer en een echte familieclub zijn. Het is belangrijk dat iedereen zicht welkom voelt en zich ook thuis voelt in de club. Dat geldt voor alle leden die komen turnen, maar ook tussen de trainers en de leden van het bestuursorgaan. Wij willen een open en enthousiaste groepsdynamiek waar iedereen zichzelf kan zijn en durft zijn/haar mening te geven. Respect voor de medemens, elkaar, voor de trainers en voor de bestuursleden dragen wij hoog in het vaandel. Naast het respect voor de medemens is het ook belangrijk om respect te hebben voor het materiaal en de infrastructuur waarin geturnd wordt. Als laatste mogen de leden van RRB ook ambitie hebben. Hiermee bedoelen we dat de competitiegymnasten de ambitie mogen hebben om steeds beter te presteren. Daarnaast vinden we ambitie op andere vlakken ook heel belangrijk, vb. de ambitie te hebben om hogerop te geraken binnen de club als trainer of bestuurslid.

Q4Gym

Q4Gym is een online kwaliteitsinstrument ontwikkeld door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te brengen.

Gymfed wil in 2024 een stimulerende factor zijn voor de kwaliteitsverhoging van de clubwerking.
Gymfed wil tegen 2024 haar clubs intensiever ondersteunen (onder meer door Q4Gym) om hun sportief beleid en interne werking te verbeteren of te optimaliseren.

  • D.m.v. van het kwaliteitsinstrument ‘Q4Gym’ tools aanreiken waarmee de club in staat is de werking zelfstandig te evalueren, bij te sturen en te optimaliseren.
  • Een aanzienlijk deel van de clubs maakt gebruik van de tools/acties/projecten en opleidingen die door Gymfed worden aangeboden ter verbetering van de clubwerking (monitoring via Q4Gym-instrument).
  • Gymfed zet in op het beschermen van sporters van alle vormen van fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag.