ONS TEAM

Meer info over onze vereniging vinden jullie in deze rubriek.
Wij zijn een dynamische vzw, bestuurd door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering en ondersteund door heel veel vrijwilligers. We mikken op professionalisering van onze organisatie met een grote focus op het welbevinden van iedereen die met ons in contact komt.