Het bestuursorgaan bestaat momenteel uit vijf leden. Enkele jaren geleden werd het bestuur bijna volledig vernieuwd en sindsdien waait er dus ook een nieuwe wind door de vereniging. Het bestuursorgaan bestaat uit allemaal mensen die reeds actief waren in de club. We kijken naar de toekomst en verwijzen allen die interesse hebben naar onze visie.

Het bestuursorgaan staat vooral in voor de algemene werking van de club, de structuur en draagt de verantwoordelijkheid van de financiën. Voorlopig doen de leden van het bestuursorgaan daarnaast heel veel andere taken om de vereniging draaiende te houden.

Heb je zelf ambitie om ons te vervoegen en de club te ondersteunen? Heb je een idee? Wil je ons iets vragen? Neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier.