Het bestuursorgaan bestaat momenteel uit vijf leden. Enkele jaren geleden werd het bestuur gediversifieerd en sindsdien waait er een nieuwe wind door de vereniging. Het bestuursorgaan bestaat uit allemaal mensen die reeds actief waren, of nog steeds zijn, in de club. We kijken naar de toekomst en verwijzen iedereen die interesse heeft door naar onze visie.

Het bestuursorgaan staat in voor de algemene werking van de club, de structuur en draagt de verantwoordelijkheid van de financiën. Het bestuur wil de nadruk leggen op autonomie voor vrijwilligers voor taken om de vereniging draaiende te houden.

Heb je zelf ambitie om ons te vervoegen en de club te ondersteunen? Heb je een idee? Wil je ons iets vragen? Neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier.


VOORZITTER
FLORIEN
° SECRETARIAATSMAIL °
° KAMPEN °
° TRAINERS °
° GYMFED APP °
° VERZEKERINGEN °

PENNINGMEESTER
CARINA
° BEHEER FINANCIËN °
° BOEKHOUDING °
° BEGROTING °
° BETALINGEN °
SECRETARIS
VIRGINIE
° EVENTS °
° TRAINERSVERGOEDING °
° AANKOPEN °
° KAMPEN °
° CLUBKLEDIJ °
° ZAALRESERVATIE °
BESTUURSLID
ANN
° ALGEMENE COMMUNICATIE °
° SPONSORS °
° ART & DESIGN °
° CLUBKLEDIJ°
° EVENTS°

BESTUURSLID
HEIDI
° LEDENBEHEER °
° SOCIAL MEDIA °
° WEBSITE °