Het bestuursorgaan bestaat momenteel uit vijf leden. Enkele jaren geleden werd het bestuur bijna volledig vernieuwd en sindsdien waait er dus ook een nieuwe wind door de vereniging. Het bestuursorgaan bestaat uit allemaal mensen die reeds actief waren in de club. In de toekomst wil RRB ook kijken om externen toe te laten in het bestuur, om op die manier kan er nog meer geprofessionaliseerd worden en kan er expertise binnengebracht worden in het bestuur.

Het bestuursorgaan staat vooral in voor de algemene werking van de club, de structuur van de club en voor de verantwoordelijkheid van de financiën. Voorlopig doen de leden van het bestuursorgaan daarnaast nog vele andere taken. In de toekomst wil het bestuursorgaan deze taken laten uitvoeren door vrijwilligers zodat zij zich voornamelijk kunnen focussen op het besturen van de club. 

Secretariaat  

Het secretariaat staat in voor alle administratie van de club. Aangezien RRB een club is van meer dan 900 leden spreekt het voor zich dat dit bijna een full time job is. Sinds kort wordt onze secretaris bijgestaan door een vrijwilliger die een deel van de administratieve taken op zich neemt.